Vasútépítés

Cégünk tevékenységi köréhez tartozik a vasúti pályák építése, fenntartása, felújítása. 2008 év óta folyamatosan végzünk vasútépítési munkákat a MÁV és HÉV területén.

Mind személyi, mind pedig tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy a megvalósítani kívánt beruházás kivitelezését el tudjuk vállalni és biztosak lehessünk abban, hogy a megfelelő minőségben, határidőre és versenyképes áron ezt végre is hajtsuk.

Minőségcéljaink megvalósításához MSZ EN ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő Vasúti Minősítési Rendszert vezettünk be és alkalmazunk. Társaságunk "A" minősítési kategóriának megfelelően vasúti munkavégzésre alkalmas, a műszaki vezetést saját erőforrással biztosítjuk, önállóan vágányzár tartására van jogosultságunk.

Szolgáltatásaink a vasútépítés és pályafenntartás terén:

 • sínek cseréje hézagnélküli és hagyományos vágányban
 • szigetelt sín beépítése, cseréje, javítása, felújítása, mérése
 • kapcsolószer cseréje, javítása, felújítása
 • vasbeton és fa aljak javítása, cseréje
 • kitérő szerkezet cseréje, javítása hézagnélküli és hagyományos kitérőben
 • kitérőkben végzett hó takarítás és fagymentesítés
 • útátjárók építése, felújítása, karbantartása
 • peronburkolat javítása, cseréje
 • vágányban lévő vasbeton szerkezetek beton felületének és szerkezeti elemeinek javítása
 • ágyazatrostálás hézagnélküli és hagyományos vágányban
 • rézsű, padka, árok építése felújítása
 • töltés, bevágás, földkúp építése, karbantartása
 • víztelenítő létesítmény, vízelvezető árok, szivárgó építése, karbantartása, felújítása
 • műtárgyak szerkezetének megbontása, építése, felújítása
 • hegesztés, hegesztett kapcsolatok javítása
 • korrózióvédelem